Условия за пътуване с деца под 18 години

При пътуване в чужбина на деца под 18 г. – е необходим валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
При пътуване в чужбина на деца под 18 г. с двамата родители е необходимо да се носи копие от акта за раждане на децата.
При пътуване в чужбина на деца под 18 г. с двамата родители, в случай че имат различни фамилни имена е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се носи копие от акта за раждане на децата.
При пътуване в чужбина на деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. ОРИГИНАЛНАТА ДЕКРАРАЦИЯ И 2 КСЕРОКОПИЯ следва да се носят по време на екскурзията.
При пътуване в чужбина надеца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия – нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език.